Animals & People projects is een vzw die opgericht werd door een groep dierenvrienden die al geruime tijd de handen in elkaar sloegen om dieren te helpen op verschillende manieren.  Om meer werkingsmiddelen en een breder platform uit te bouwen beslisten wij samen om een vzw op te richten.  Zodat we als groep nog meer dieren kunnen helpen.

Wat is het doel van onze vzw?

Projectgewijs de band tussen mensen en dieren te stimuleren en/of herstellen. Waarbij er bijzondere aandacht wordt besteed aan dieren in problematische situaties maar ook aan menselijke doelgroepen met specifieke sociale noden.  Dierenwelzijn en de mens-dier band zijn de grootste pijlers van de projecten.

De organisatie probeert ook om bij mensen de samenhorigheid en het samen “zorgen” voor dieren te stimuleren.  Dit op originele en vernieuwende manieren, project per project. De projecten kunnen bijzonder variëren en uiteenlopend zijn volgens de noden, maar hebben steeds  één of meerdere van de volgende hoofddoelen:

1.Helpen van verwaarloosde en mishandelde dieren. Zowel rechtstreeks als onrechtstreeks via andere organisaties, en vzw’s.

2.Sensibiliseringsprojecten om de omgang van mens & dier positiever te maken. En preventief problematieken over dit onderwerp binnen onze maatschappij aan te kaarten.

3.Sociaalvoelende projecten om een mooie interactie tussen dieren en mensen te stimuleren. Zowel hulp aan groepen als individuele acties.

4.Projecten en werkgroepen opstarten om lokale en federale overheden aan te moedigen en te overtuigen tot meer en beter beleid op het vlak van dierenwelzijn. Dit door praktische problemen in het werkveld aan te kaarten, helpen op te speuren en te signaleren. Eventuele oplossingen en werkinstrumenten aan te reiken of te helpen ontwikkelen.

5.Ondersteunen van andere organisaties binnen dierenwelzijn op verschillende gebieden: project management, fondsenwerving, financiële ondersteuning, advies, hulp bij evenementen, inzamelingen, logistieke hulp, enz… alsook het helpen uitdenken van systemen om hun werking te vereenvoudigen.

 1. Inzamelen alsook stockeren van natura goederen die een belangrijke hulp kunnen zijn voor de doelgroep. (materiaal, voeding, medicatie,enz…)
 2. Financiële middelen inzamelen voor de eigen projecten alsook ter verdeling aan andere samenwerkende organisaties of organisaties in nood.
 3. Het in contact brengen van verschillende (lokale) organisaties binnen het werkveld dierenwelzijn. Deze organisaties met elkaar helpen communiceren, overleggen en samenwerking aan te moedigen. A&P Projects probeert ook samen met de organisaties op een overkoepelende manier aan de kwaliteit van de hulp voor dieren te werken. Inclusief het uitdenken van een kwaliteitslabel voor dierenwelzijnsorganisaties.
 4. Het sociaal engagement opnemen om specifieke doelgroepen te betrekken en de kans te geven te genieten van de voordelen van contact met dieren. Via innovatieve projecten. We kijken hierbij naar groepen zoals bejaarden, mindervaliden, werklozen, enz…
 5. Educatieve projecten opstarten waarbij we kinderen op een positieve manier met dieren leren omgaan en sensibiliseren naar de toekomst toe.
 6. Zoeken van opvanggezinnen en adoptiegezinnen voor dieren. Hen informeren en doorverwijzen naar organisaties.
 7. Aantrekken van sponsors en ander hulp om dieren aan een goede verzorging of een nieuwe thuis te helpen.
 8. Redden en helpen van dieren in nood. Zowel groepen als individuele dieren. Zowel rechtstreeks als via andere organisaties.
 9. Opbouwen en onderhouden van websites, sociale en multimediaplatformen om informatie over huisdieren te verspreiden en dieren in nood te helpen, adopties te stimuleren of de werking van andere organisaties te promoten.
 10. Hulp en ondersteuning bieden aan leden of individuele vrijwilligers om acties of inzamelingen op te starten voor doelen die dezelfde belangen behartigen als de onze.
 11. Aantrekken van vrijwilligers en promoten van vrijwilligerswerk binnen dierenwelzijnsorganisaties. Zowel voor de eigen projecten alsook voor organisaties van buitenaf.

Het hoofddoel: Bruggen bouwen tussen burgers, vrijwilligers, organisaties, overheden, politiediensten, Kortom: iedereen die met dierenwelzijn bezig is.